Valutariskhantering

Hantera FX-risker med våra skräddarsydda lösningar

Av oss får du det stöd du behöver för att skydda ditt företag från marknadsfluktuationer

Vi förstår dina behov

Vi lyssnar på dina behov och tillhandahåller rätt information för att fatta välgrundade beslut

En strategi som passar dig

Vårt utbud av FX- och kontanthanteringslösningar kan skräddarsys efter din företagsstruktur och dina mål

En dedikerad kontaktperson

som kommer att stödja och hantera din ekonomi och säkerställa att våra lösningar fungerar bäst för dig

Valutalösningar för ditt företag

Lås din kurs för att skydda ditt företag från framtida valutamarknadsförändringar

Fasta terminskontrakt

Lås en valutakurs som ska användas vid ett visst datum i framtiden

Flexibelt terminskontrakt

Om du inte vet det exakta datumet du behöver växla valuta, så ger ett flexibelt terminskontrakt dig flexibiliteten att låsa en kurs och använda den när du behöver under en viss period

Non-deliverable forwards

För att hantera exponering av dina internationella verksamheter eller dotterbolag, eller skydda dig själv när du arbetar med icke-levererbara exotiska valutor

FX-riskhantering är nyckeln till att garantera ditt företags ekonomiska hälsa

  • Identifiera och skydda dig mot risker under instabila marknadsförhållanden
  • Uppnå tydlig budgetering
  • Skydda dina vinstmarginaler från valutafluktuationer

Smartare hantering av FX-risker för ditt företag

Risksäkring via API

Möjligöra framtida valutaväxlingar från ditt eget system via vårt API, för maximal effektivitet och kontroll

Helhetslösning

Använd dina valutaterminer sömlöst som en del av dina internationella betalningar, betalningsmottagningar och kontanthanteringsoperationer

Full transparens och rapportering

Få tillgång till de rapporter och den support du behöver för att uppfylla dina lednings-, bokförings- och myndighetskrav

Kontakta våra experter

Vill du veta mer om våra valutariskhanteringslösningar, kontakta oss här